AIKIDO I SVERIGE 1961-2016  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
JUBILEUM 55 ÅR
 AIKIDO I SVERIGE
 1961-2016
 JUBILEUMSNYHETER
 ANNIVERSARY NEWS
 TIDER
 SCHEDULE
 PRISER
 PRICES
 AIKIDOUPPVISNING
 DEMONSTRATION
 LUNCH LÖRDAG
 LUNCH SATURDAY
 JUBILEUMSMIDDAG
 ANNIVERSARY DINNER
 KARTA
 MAP
 AFFISCH
 POSTER
 BOENDE
 ACCOMENDATION
 RESE-
 BIDRAG
 
Besök eventet på

RESEBIDRAG (för ungdomar under 20 år)

Svenska Aikidoförbundet ger resebidrag till ungdomar under 20 år som inte kommer från Stockholmstrakten.

Ambitionen är att kunna ge bidrag med 50 % av kostnaderna för resa till jubileumslägret.

Preliminär ansökan

För att komma i första rummet till resebidrag hade förbundet ett sista datum (9 september)  för att inkomma med en preliminär ansökan.

De som inkom med preliminär ansökan garanterades av förbundsstyrelsen att få 50 % av resekostnaderna betalade inom ramen för sin ansökan.

Definitiv ansökan och därpå utbetalning

Skicka in era resekvitton tillsammans med ett följebrev som innehåller följande:

  • Klubbens namn
  • Klubbens konto (PlusGiro eller Bankgiro)
  • Kontaktperson med namn, e-postadress och telefon
  • Gör en förteckning av bifogade kvitton med belopp för var och en och ange en totalsumma
  • Vid resa med privatbil behövs ej kvitton men väl uppgift om antal körda kilometer
  • En namnlista på vilka som har rest

Senast tre veckor efter jubileumslägret ska reseräkningen vara inskickad.

Skicka in den under adress:

Svenska Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63  STOCKHOLM

Potten har två delar. De som inkommit med preliminär ansökan är garanterade det belopp som de blivit preliminärt beviljade. Övriga får dela på återstoden av potten. Beroende på hur många ansökningar som inkommer så kan procentsatsen bli lägre än 50 %.

Att inkomma med definitiv ansökan senare än tre veckor efter jubileumslägret försämrar möjligheterna att få bidrag – det beror helt på om det fortfarande finns pengar i potten.

INFORMATION FOR SWEDISH YOUTH

Swedish Aikido Federation subsidizes travel costs for youth who are members of Swedish clubs. It is not applicable to foreign visitors.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Svenska Budo & Kampsportsförbundet