AIKIDO I SVERIGE 1961-2016  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
JUBILEUM 55 ÅR
 AIKIDO I SVERIGE
 1961-2016
 JUBILEUMSNYHETER
 ANNIVERSARY NEWS
 TIDER
 SCHEDULE
 PRISER
 PRICES
 AIKIDOUPPVISNING
 DEMONSTRATION
 LUNCH LÖRDAG
 LUNCH SATURDAY
 JUBILEUMSMIDDAG
 ANNIVERSARY DINNER
 KARTA
 MAP
 AFFISCH
 POSTER
 BOENDE
 ACCOMENDATION
 RESE-
 BIDRAG
 
Besök eventet på

TIDER

Fredag 4 november
18.00   Registrering
19.00–20.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
     
Lördag 5 november
09.00   Registrering
10.00–12.00   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
12.00–   Gruppfoto
14.00–15.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
15.45–16.45   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
17.30   Uppvisning
19.00   Jubileumsmiddag
     
Söndag 6 november
10.00   Registrering
11.00–12.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
13.00–14.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
15.15–   Fotografering - klubbar med Mitsuteru Ueshiba

Kom i god tid så att du hinner registrera dig och vara på mattan 5 minuter innan passet startar.

Ni som har gjort förköp skall anmäla er i REGISTRERINGEN när ni kommer till Eriksdalshallen, då får ni ett kuvert med de biljetter ni har köpt. Från Eventbrite har ni fått träningsbiljetter.

Ni som inte förköpt någonting är hjärtligt välkomna att betala för träning i KASSAN. Ni behöver inte anmäla er någonstans det är bara att dyka upp i god tid. Betala helst med kort!

Du behöver inte ta med dig bokken och jo, men tofflor är bra att ha!

Jubileet hålls i en offentlig hall så ta inte med dig onödiga värdesaker.

På söndagen är det bara 30 minuter mellan passen så ta med dig något att äta och dricka.

SCHEDULE

Friday November 4th
18.00   Registration
19.00–20.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
     
Saturday November 5th
09.00   Registration
10.00–12.00   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
12.00–   Group photo
14.00–15.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
15.45–16.45   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
17.30   Aikido demonstration
19.00   Anniversary dinner
Sunday November 4th
10.00   Registration
11.00–12.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
13.00–14.30   Aikido, Mitsuteru Ueshiba
15.15–   Photo opportunity - groups with Mitsuteru Ueshiba

Arrive in good time so that you can register and be on the tatami 5 minutes before class starts.

If you have made advance booking pleasesign in at the REGISTRATION when you arrive at Eriksdalshallen, then you will get an envelope with the tickets you have bought. From Eventbrite you only received training tickets.

If you haven’t pre-purchased something you are very welcome to pay for training at the CASHIER. You do not need to sign up anywhere just turn up in good time.

You do not need bokken and jo, but slippers are great to have!

The celebration is held in a public hall so do not bring unnecessary valuables.

On Sunday, it's only 30 minutes between sessions so bring something to eat and drink.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Svenska Budo & Kampsportsförbundet