NYHETSARKIV  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
PERIOD
● AKTUELL
● 2017
● 2016
● 2015
● 2014
● 2013
● 2012
● 2011
● 2009-2010

Ett urval av gamla nyheter

Nyheter blir efter tag inte längre nyheter. Men de kan vara intressanta ur ett historiskt perspektiv. Därför har vi gjort ett urval på de nyheter som fallit bort från vår STARTSIDA men som är viktiga att bevara för framtiden. Urvalet är snävt för att denna sida inte ska bli alltför omfattande. Med tiden kanske vi gallrar lite till.

Många länkar fungerar inte längre och är då istället markerade i kursiv stil. De få länkar som finns kvar leder enbart till dagsaktuella sidor. 

2013
2013-12-01  Aikidouppvisningen från ungdomslägret finns nu på YouTube

Under ungdomslägret 2-3 november 2013 genomfördes en nationell aikidouppvisning med de yngre från förbundets uppvisningstrupp förstärkt med andra yngre instruktörer.
    Deltog gjorde Ann-Sofie Björk, Michael Sederlin, Sanda Tcacencu, Sten Frödin (Iyasaka Aikidoklubb), Eva Hedman, Stefan Jansson, (Brandbergens Aikidoklubb), samt Ludvig Jönson (Vanadis Aikidoklubb).
    Uppvisningen filmades och ett 6 minuter långt redigerat videoklipp Denna länk öppnas i nytt fönster finns nu på Svenska Aikidoförbundets YouTube-kanal Denna länk öppnas i nytt fönster.

2013-11-03  Ungdomslägret blev en stor succé

Närmare 140 deltagare - ungdomar, ledare och instruktörer - hade anslutit sig till förbundets första nationella ungdomsläger. Ett tjugotal klubbar var representerade - det blev ordentligt över förväntan. Det rapporteras att deltagarna hade riktigt kul - en succé kort sagt och det borgar för en möjlig fortsättning.
    På lördagen var det uppvisning som var utmärkt - ung, dynamisk och med komiskt inslag - och uppskattad av publiken, rapporterar ordföranden Leif Sunje, som var på plats. Han framförde också förbundets uppskattning till organisatörerna - projektgruppen och ansvarige för uppvisningen.

Ungdomsåret 2013

2013-10-27  World Combat Games 2013 är avslutat

World Combat Games 2013World Combat Games 2013, som hölls i S:t Petersburg 18-26 oktober, är nu framgångsrikt avslutat. Vid aikidouppvisningarna deltog Anna Wilder Hjerppe, Ulf Hjerppe och Sten Frödin från den nationella uppvisningstruppen. Mindre delar av uppvisningarna finns på YouTube Denna länk öppnas i nytt fönster - länkar som startar vid aikidouppvisningarna är Dag 1 - måndag - 30 minuter Denna länk öppnas i nytt fönster och Dag 2 - tisdag - 1 timme Denna länk öppnas i nytt fönster.

2013-10-25  Master Class under World Combat Games med Ulf Evenås

Ulf Evenås - master class - foto: Viktor KazarinSverige är definitivt satt på Aikidokartan i och med att en heldag ägnades åt ett Master Class Seminarium under World Combat Games i S:t Petersburg.
    De fyra passen leddes vardera av Ulf Evenås Shihan, Christian Tissier Shihan, Miyamoto Tsuruzo Sensei och Waka Sensei Mitsuteru Ueshiba. Detta har givetvis gett internationell dignitet åt svensk aikido.
    Seminariet hölls på söndagen med 200 deltagare, varav 120 aikidokas från olika dojos i Ryssland. De övriga var de som hade uppvisningar måndag och tisdag.
    Foto: Viktor Kazarin.

2013-09-15  Nationella uppvisningstruppen vid World Combat Games

Nationella uppvisningstruppenNu finns det ett nytt videoklipp på Svenska Aikidoförbundets YouTube-kanal Denna länk öppnas i nytt fönster, som visar vår nationella uppvisningstrupp i aktion. Videon finns på  denna länk Denna länk öppnas i nytt fönster.
    Truppen håller som bäst på att förbereda sig inför World Combat Games 2013 i St Petersburg, där de skall vara med och representera Sverige och visa upp aikido. För mer om aikido på World Combat Games 2013 rekommenderas följande länk på Internationella Aikido Federationens hemsida (länken inaktuell).

2013-07-12  Svensk Aikido 50 år - The Movie

Efter många timmar redigeringsarbete finns nu äntligen filmen från uppvisningen från jubileumslägret i Eriksdalshallen 2011. Den ligger på förbundets YouTube-kanal Denna länk öppnas i nytt fönster och är 70 minuter Denna länk öppnas i nytt fönster lång. Det finns också en kortare variant på 28 minuter Denna länk öppnas i nytt fönster.

2013-06-03  Sven Yngve Gyllsjö - en betraktelse

Sven Yngve Gyllsjö mottar här sjätte förtjänsttecken vid SB&K:s förbundsstämma 2007 (foto Jöran Fagerlund).Som tidigare meddelats har Sven Yngve Gyllsjö, mångårig ordförande för svensk aikido avlidit vid en ålder av 72 år. 
    Sven Yngve, som var född 1940, började utöva judo 1959 och därefter aikido - länge som ordförande i Sveriges äldsta aikidoföreningen Stockholm Aikikai.
    Sven Yngve gjorde ovärderliga insatser för svensk aikido under sitt rekordlånga ordförandeskap i Svenska Budoförbundets aikidosektion 1973-1990 samt 1993-94. Som ordförande var han också ledamot av Svenska Budoförbundets styrelse. Under 1980-talet var han ett tag Europeiska Aikidofederationens kassör.
    Under sin tid som ordförande för svensk aikido navigerade Sven Yngve med ett klokskap och lugn som tålmodigt och tryggt förde oss framåt, såväl när dynamiken på 70- och 80-talen mellan oss och våra japanska instruktörer så krävde, som på den internationella spelplanen.
    I kölvattnet av den tidigare riksinstruktören Ichimura:s hemfärd och påstötningar från den tyske riksinstruktören Asai, som avstyrdes av Sven Yngve och sektionsstyrelsen, var Aikikai Hombu dojo bekymrad över situationen i Sverige. 1988 deklarerade Hombu att inga japanska instruktörer skulle ha rätt att instruera och gradera på svensk mark innan en överenskommelse med den svenska organisationen hade nåtts. Denna bojkott kunde ha blivit förödande för svensk aikido, men i samband med Internationella Aikidofederationens kongress i Japan sommaren samma år mötte Sven Yngve och Stefan Stenudd som representanter för Svenska Budoförbundets aikidosektion Moriteru Ueshiba på Hombu dojo. Överenskommelsen som nåddes blev generös. Sverige skulle tills vidare ha rätten att inbjuda alla de japanska instruktörer man av tradition haft ett samarbete med. Denna modell innebar en avvikelse från den dittills vedertagna och Sverige samt även Finland blev därmed ett testområde. Denna överenskommelse är en bidragande orsak till och grundbult för den mångfald och omfattande rikedom vi idag har inom svensk aikido. Sven Yngve var starkt bidragande till detta.
    Under senare delen av sitt liv försämrades Sven Yngves syn gradvis. Trots detta och en allt bräckligare hälsa engagerade han sig oförtrutet och tjänstvilligt i aikidon. Förutom att vara behjälplig med sitt kunnande deltog han med sitt goda humör på evenemang och förbundsstämmorna. Vid stämman 2007 mottog han Svenska Budo & Kampsportsförbundets högsta förtjänsttecken.
    Även långt efter sina mandatperioder spelade Sven Yngve en naturlig roll som ett samvete och påminnelse om kontinuiteten och beständigheten blott genom det enkla faktum att det var han som med självklarhet och Svenska Aikidoförbundets tacksamhet förvaltade ordförandeklubban mellan stämmorna.
Svenska Aikidoförbundet, gm Leif Sunje, ordförande   Sven Yngve är djupt saknad.

"Dear Members of Swedish Aikido Federation,
    I am very sorry to hear about the loss of Mr. Sven Yngve Gyllsjö. I remember his dedication for Aikido in Sweden. Please accept my deepest and most heartfelt condolences.
    I believe that all the members who are left behind will work together to support the Swedish Aikido Federation in the future.
    Aikido Doshu  Moriteru Ueshiba"
2013-04-06  Årets stora satsning - ungdomsläger i höst!

Ungdomsåret 2013Med anledning av Svenska Aikidoförbundets satsning på ungdomar under 2013, kommer ett nationellt ungdomsläger anordnas under hösten 2013. De unga medlemmarna i våra klubbar är de som ska föra aikido vidare in i framtiden. De är klubbarnas ambassadörer och måste uppmuntras på alla sätt. Vid ett nationellt läger ges våra unga tränande en möjlighet att träffa andra aikidokas från hela landet och ha skoj tillsammans på mattan.
    Ungdomslägret kommer att förläggas till stockholmstrakten under första helgen i november, 2-3 november. Lägret är öppet för tränande i åldrarna 10-15 år.
    Mer info kommer här på webbplatsen under arbetets gång, men planera redan nu in lägret och sprid informationen till era unga medlemmar. Under lägret blir det träning av olika stilar och dessutom ett besök av uppvisningstruppen som ska visa och inspirera alla att fortsätta ha roligt och träna aikido.

2013-01-15  Högre Aikikaigrader vid Kagamibiraki 2013

Jan NeveliusSom alltid så här års så publicerar Aikikai Hombu Dojo listan över de nya höggraderade. Svenska Aikidoförbundet får därför gratulera följande svenska aikidokas:
    Klas Nyberg, Daniel Jansson, Lennart Inedahl, Sven Ledin, Stefan Jansson och Tor Kihlberg har alla erhållit 5:e Dan.
    Jan Nevelius (bilden) har utnämnts till Shihan.

2013-01-01  Ungdomsåret 2013

Ungdomsåret 2013Ett stort antal unga tränande är en nödvändig faktor för att aikido ska utvecklas och spridas till fler. Unga tränande är klubbarnas ambassadörer - de för ut vetskap om vad aikido är och hur roligt det är att träna aikido till andra i sin egen ålder. Detta är viktigt då ungdomen utgör svensk aikidos framtid.
    I år förstärks den pågående fleråriga ungdomssatsningen genom att som årets tema välja Ungdomsåret 2013. Vi fortsätter således på den inslagna vägen att utropa varje år till ett temaår.
    Det finns ingen färdig plan för vad som ska hända under året, men det finns en hel del idéer. En av dessa är att arrangera ett nationellt ungdomsläger med tillhörande uppvisning. Alla idéer är dock välkomna för att göra detta år till ett verkligt ungdomsår.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Svenska Budo & Kampsportsförbundet