FUNKTIONÄRER  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● STÄMMA 2018
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
 SVERIGELÄGER
 2018
 Denna länk öppnas i nytt fönster
 
  
FÖRBUNDSSTYRELSEN
E-post:
 
Svenska Aikidoförbundet består av samtliga klubbar med aikido på sitt program. Dessa samlas varje år vid förbundsstämma, där förbundsstyrelsen väljs. Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet mellan stämmorna.
 
Ordförande Katarina Gullberg 070-791 77 95
 
Vice ordförande Magnus Burman 070-549 64 50
 
Sekreterare Ulrika Öberg 0734-18 74 36
 
Kassör Barbro Cartwright  
 
Ledamöter Alexis Riise-Birger 073-310 01 57
  Emil Frank 0730-62 40 47
  Jenny Lagerqvist 0723-24 01 24
  Per Erik Stendahl 070-655 90 56
  Åke Pekkarinen  
  
SÄRSKILDA ANSVARSOMRÅDEN
Personer med särskilda ansvarsområden utses av förbundsstyrelsen.
   
Kommunikation & PR Jenny Lagerqvist
 
   
Webbansvarig Per-Åke Wilhelmsson
 
   
Jämställdhet Per Erik Stendahl
 
   
Mångfald Alexis Riise-Birger
 
   
Utbildning Magnus Burman
 
   
Projektbidrag Barbro Cartwright
 
  
NATIONELLA UPPVISNINGSTRUPPEN
E-post:
   
Ledare Stefan Jansson
   
GRADERINGSKOMMITTÉN
E-post:
 
Aikikais graderingskommitté handlägger kyu- och dangraderingar, samt utnämningar till fukushidoin och shidoin. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen.
 
Mera information på sidan GRADERING
 
Närmaste graderingstillfällen på sidan GRADERINGAR
   
Sammankallande Urban Aldenklint
Ledamöter Jan Nevelius
Lars-Göran Andersson
Leif Sunje
Maria Ahlström
Stefan Stenudd
Ulf Evenås
Hedersledamot Jan Hermansson
   
VALBEREDNINGEN
E-post:
 
Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsstämman förbereda ett förslag på kandidater till förtroendevalda inom förbundet. Valberedningen väljs av förbundsstämman.
   
Sammankallande Jakob Blomquist
Ledamöter Mårten Holmberg
Ylva Beckman
   
REVISORER
E-post:
 
Revisorerna har till uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete och förvaltning. Revisorerna utses av förbundsstämman.
   
Revisorer Henrik Söderquist
Jöran Fagerlund
   
ANSVARIG UTGIVARE
Förbundet innehar utgivningsbevis vilket innebär att grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för denna webbplats. Talan mot vad som publicerats kan endast föras av justitiekanslern i yttrandefrihetsmål.
Bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) om att medgivande krävs för publicering av personuppgifter gäller således ej på denna webbplats.
Ansvarig utgivare, som utses av förbundsstyrelsen, är den som enligt grundlagen ensam har ansvaret för vad som publiceras.
   
Ansvarig utgivare Per-Åke Wilhelmsson
 
   
 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Svenska Budo & Kampsportsförbundet