STÄMMA 2016  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
  

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna till
Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Lördag 19 mars 2016
PLATS World Trade Center i Stockholm
TID 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning mellan 09.20 – 09.50

Utdrag ur stadgan:

7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman

7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i Förbundet.

DOKUMENT (PDF) publiceras successivt (öppnas på ny sida Denna länk öppnas i nytt fönster)
Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2015 (justerad av stämman) pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2015 (ursprunglig) (not 1) pkt. 9
Förvaltningsberättelse 2015 (korrigerad) (not 1) pkt. 9
Resultatställen 2015 pkt. 9
Revisionsberättelse 2015 pkt. 10-11
Det finns inga propositioner från styrelsen pkt. 12
Inga motioner har inkommit från medlemmarna pkt. 13
Verksamhetsplan 2016 (justerad av stämman) pkt. 14
Ingen ändring av årsavgiften föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2016 pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Nomineringsblankett  
Ombudsfullmakt  
Röstlängd per 2016-02-23  

(not 1) Förvaltningsberättelsen innehöll ett fel i balansräkningen. Förbundsstyrelsen gavs i uppdrag att lägga upp korrigerad förvaltningsberättelse efter utredning.

Alla handlingar kommer att finnas utskrivna så det räcker till alla deltagare.

TECKENSPRÅKSTOLK

Vid denna stämma kommer det att finnas teckenspråkstolk.

BIDRAG TILL RESEKOSTNADER

RESEBIDRAG ger information om reseersättning till dig som kommer utanför Stockholm.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Svenska Budo & Kampsportsförbundet