STÄMMA 2017  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● STÄMMA 2018
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
  

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna till
Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Lördag 25 mars 2017
PLATS World Trade Center i Stockholm
TID 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning mellan 09.20 – 09.50

Utdrag ur stadgan:

7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman

7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i Förbundet.

DOKUMENT (PDF) publiceras successivt (öppnas på ny sida Denna länk öppnas i nytt fönster)
Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2016 (justerad av stämman) pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2015 (korrigerad) pkt. 9
Förvaltningsberättelse 2016 pkt. 9
Resultatställen 2016 pkt. 9
Revisionsberättelse 2016 pkt. 10-11
Det finns ej propositioner från styrelsen pkt. 12
Inga motioner har inkommit från medlemmarna pkt. 13
Verksamhetsplan 2017 (justerad av stämman) pkt. 14
Oförändrad årsavgift och inga extra avgifter föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2017 (justerad av stämman) pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Nomineringsblankett  
Ombudsfullmakt  
Röstlängd version 2017-03-17 (samtliga SB&K-klubbar)  

Alla handlingar kommer att finnas utskrivna så det räcker till alla deltagare.

TECKENSPRÅKSTOLK

Vid denna stämma kommer det att finnas teckenspråkstolk.

BIDRAG TILL RESEKOSTNADER

RESEBIDRAG ger information om reseersättning till dig som kommer utanför Stockholm.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Svenska Budo & Kampsportsförbundet