STÄMMA 2018  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● STÄMMA 2019
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
  

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna till
Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Lördag 17 mars 2018
PLATS World Trade Center i Stockholm
TID 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning mellan 09.20 – 09.50

DOKUMENT (PDF) publiceras successivt (öppnas på ny sida Denna länk öppnas i nytt fönster)
Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2017 (av stämman justerad version) pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2017 pkt. 9
Resultatställen 2017 pkt. 9
Revisionsberättelse 2017 pkt. 10-11
Propositioner från styrelsen (propositionen avslogs) pkt. 12
Motion "Dokumentation av svensk aikidohistoria" (motionen avslogs) pkt. 13
Förbundsstyrelsens yttrande över motionen (motionen avslogs) pkt. 13
Verksamhetsplan 2018 (av stämman justerad version) pkt. 14
Oförändrad årsavgift och inga extra avgifter föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2018 (av stämman justerad version) pkt. 18
Valberedningens förslag (reviderad 2018-03-13) pkt. 19-22
Nomineringsblankett  
Ombudsfullmakt  
Röstlängd (reviderad 2018-03-15)  

Alla handlingar kommer att finnas utskrivna så det räcker till alla deltagare.

TECKENSPRÅKSTOLK

Vid denna stämma kommer det att finnas teckenspråkstolk.

BIDRAG TILL RESEKOSTNADER

RESEBIDRAG ger information om reseersättning till dig som kommer utanför Stockholm.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet